Nezařazené18. 10. 2021Reportáž o nové chráněné dílně v Ostravě ve vysílání České televize.

https://www.agj-holding.cz/wp-content/uploads/2021/10/1-rep.jpg

Otevření nové chráněné dílny v Ostravě upoutalo pozornost také reportérů z České televize, za což velice děkujeme. Podpora integrace lidí se zdravotním omezením do pracovního procesu je velice důležitá pro samotné zaměstnance, ale i pro firmy, které prostřednictvím chráněných dílen dávají našim zaměstnancům práci. Je důležité si uvědomit, že jediným rozdílem mezi výsledkem práce zdravého zaměstnance a zaměstnance se zdravotním omezením je možná delší čas, který potřebuje pracovník se zdravotním omezením k samotné práci. Pokud jde ale o kvalitu, tam žádné úlevy být nemohou. Výsledný produkt z chráněné dílny musí být v naprosto stejné kvalitě, v jaké jej odevzdá zdravý pracovník. Proto máme v našich řadách také kontrolory kvality, kteří dbají na to, aby bylo vše v pořádku a podle představ zadavatele. Pro naše zaměstnance chceme zprostředkovávat činnost, kterou budou moci vykonávat dlouhodobě, proto musí být naše práce kvalitní a profesionální.

Pro firmy, které s námi spolupracují, je tu pak rovněž efektivní řešení zákonné povinnosti, podle které musí zaměstnávat povinný podíl osob se zdravotním postižením, kdy na 25 zaměstnanců musí být 1 zaměstnanec se zdravotním postižením.

Pro zhlédnutí reportáže klikněte sem, nebo na obrázek pod textem.